Na forach i portalach związanych z dronami możemy znaleźć  informacje jak uzyskać zgodę na loty dronem od ULC na latanie w strefie ograniczonego ruchu czyli tzw. strefie ”R”. Przypomnijmy, że świetle przepisów miasto w strefie ”R” to obszar zamieszkały przez więcej niż 25 tys.mieszkańców. ( podstawy prawne)

Wniosek-loty-dron-R – pobierz

Na stronie ULC możemy znaleźć następującą informację: ”Zgodnie z załącznikiem 6 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. pkt. 1.2, na uzasadniony wniosek, w szczególności w przypadkach wykonywania lotów pokazowych, rekordowych, eksperymentalnych lub doświadczalnych, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może zwolnić zainteresowany podmiot od obowiązku spełniania niektórych wymagań załącznika.” Na uzyskanym już pozwoleniu widnieje informacja dotycząca uzgodnienia z  burmistrzem/ włodarzem miasta nad którym będziemy latać. I w tym momencie następuje mały problem dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych i samych włodarzy.

Szczegółowej odpowiedzi na pytanie jak ma wyglądać forma treści, i jakimi podstawami prawnymi ma się sugerować prezydent/burmistrz miasta udzielił mi pracownik ULC, dla ułatwienia pracy nam wszystkim i za zgodą pracowników ULC pozwolę sobie przytoczyć odpowiedź.

”Rzeczywiœście nie ma przepisów prawnych, które nakazywałyby uzyskanie zgody prezydentów/burmistrzów miast na lot bezzałogowym statkiem powietrznym (BSP) strefie R. Jednakże mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych w możliwie największym stopniu, Prezes ULC wydając zgodę na lot BSP w strefie R (tj. zwalniając z zakazu wlotu do takiej strefy) zawiera w decyzji warunki bezpieczeństwa, które należy spełnić wykonując lot. Jednym z takich warunków jest uzgodnienie lotów z prezydentem/ burmistrzem miasta. Chodzi o to, aby w rejonie wykonywania lotów, w danym czasie nie odbywały się zgromadzenia ludzi. Ponieważ Prezes ULC nie ma możliwoœci weryfikacji czy tego typu wydarzenia odbywają się w danym czasie, w warunkach decyzji zobowiązuje podmiot, któremu została decyzja wydana do uzgodnienia lotu z włodarzami miast. Tym bardziej, że decyzje Prezesa ULC są wydawane również na dłuższy okres czasu, a dokładne miejsca nie są okreśœlone. Prezes ULC w swojej decyzji nie narzuca  formy uzgodnienia lotu z władzami miasta dlatego można ją również uzyskać np. telefonicznie.”

Jak słusznie wspomniało kilku forumowiczów,  lepiej jednak po prostu powiadomić włodarza na papierze, czy to w formie  zapytania czy też informacji. Prosimy o potwierdzenie od gospodarza, że nie widzi przeciw wskazań do wykonywania przez nas lotów, tego typu dokument może w razie potrzeby być wymagany przez ubezpieczyciela.

By latało się lepiej 🙂

Pozdrawiam czytelników i operatorów

SowiWeb – Przemysław Sowiecki

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami w przepisach prawa lotniczego – SERA C

źródło: pracownicy ULC i http://www.ulc.gov.pl/

Polecam również artykuł o tym kim jest operator, pilot drona. http://www.kreatywnik.com/site/innowacje/n/1/67/n.html

Aktualizacja:

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi wykonywania lotów BSP nastąpiło kilka istotnych zmian, więcej informacji:

Pozwolenie na latanie dronem w CTR – nowe przepisy