Racjonalność komunikacyjna – filozoficzna teoria w ujęciu Beaty Sierockiej

„Ludzkie instytucje powinny jako takie wynikać z rozumnej rozmowy” – oto jedna z piękniejszych i mądrzejszych sentencji, jakie pojawiły się w pismach filozoficznych ostatnich dekad dwudziestego wieku. Takim oto wstępem rozpoczyna Beata Sierocka swój zbiór publikacji naukowych „Szkice z teorii racjonalności komunikacyjnej. Ujęcie transcendentalno-pragmatyczne.” Głównym obszarem badawczym jest racjonalność komunikacyjna i związane z nią zagadnienia i pytania. W „Szkicach…” znajduje się łącznie 5 publikacji:

  • „Jedność performatywno-propozycjonalna a perspektywa antropologiczna
  • O statusie filozoficznych badań nad kompetencją komunikacyjną. Ujęcie transcendentalno-pragmatyczne
  • Antropologia bez antropocentryzmu. Idea wspólnoty komunikacyjnej a pytanie o conditio humana
  • Wokół antropologii komunikacji
  • Etyka współodpowiedzialności czyli moralność wywiedziona z międzyludzkiej komunikacji

„Szkice z teorii racjonalności komunikacyjnej…” dostępne w sieci pod adresem:

racjonalnosckomunikacyjna.pl