2. Janusz Obirek (Drone Berry)- Cisza__najlepsze filmy i fotografie dronowe