latanie nad miastem

Latanie w strefie R, zgoda burmistrza na loty nad miastem dla bezzałogowych statków powietrznych