SowiWeb.  Szkolenie w Zdrojowym Inkubatorze Przedsiębiorzości.